Dieren

Dieren reageren meestal heel goed op een homeopathische behandeling. Bovendien zijn de homeopathische middelen over het algemeen gemakkelijk toe te dienen.
Ook bij dieren kan het onderscheid gemaakt worden tussen acute behandeling (EHBO/blessures) en constitutionele behandeling*.

Bij verwondingen en blessures kan homeopathie heel goed ingezet worden om het herstel te ondersteunen en te bespoedigen, en het gebruik van homeopathie rondom een operatie kan deze periode aanzienlijk verlichten. Ook bij andere lichamelijke aandoeningen / ziekten kan homeopathie ondersteunend werken. Wel is het van belang dat het dier goed onderzocht is door de dierenarts. Soms kan de dierenarts alleen maar symptomen verlichten, en heeft de homeopathie mogelijkheden om de gezondheid op een diepere manier te verbeteren. Bij ziektes als kennelhoest, niesziekte, chronische diarree, huidproblemen, nierziekten, epilepsie, e.d. kan homeopathische behandeling plaatsvinden, maar ook bij een oudere hond met bewegingsproblematiek bijvoorbeeld is vaak nog een verrassende verbetering mogelijk.

Gedragsproblemen, bijvoorbeeld angstig gedrag, niet alleen kunnen zijn, steeds uitvallen naar andere dieren, enz. kunnen door homeopathie aanzienlijk verbeteren. Ook wordt samen gekeken welke betekenis het gedrag kan hebben voor het dier en voor de eigenaar.

Bij een homeopathische behandeling wordt een klacht of probleem bezien binnen de totaliteit van wie en hoe het dier is. Een voorgeschreven medicijn of middel moet niet alleen op de klacht gericht zijn, maar bij het hele dier passen (een zogenaamde constitutionele behandeling *). Anders wordt de klacht onderdrukt, en komt later weer terug, mogelijk in een nog ergere vorm, of er komt na enige tijd een andere klacht voor in de plaats (symptoomverschuiving).

Dierconsulten worden bij het dier thuis gedaan (alleen binnen de regio, consultprijs + reiskosten),
Als de afstand dit onmogelijk maakt, kunnen telefonische consulten plaatsvinden.

dier 3

Er zijn bepaalde hondenrassen die vrij vaak bepaalde aandoeningen hebben naarmate ze ouder worden, bijvoorbeeld artrose en heupdysplasie bij grotere honden, osteosarcoom bij grotere honden, ontstekingsgevoeligheid bij kleine hondenrassen, hernia’s bij teckels, enz. Wanneer deze honden vanaf jonge leeftijd een homeopathische constitutiebehandeling krijgen is de kans dat zij deze (erfelijke) aandoeningen ontwikkelen veel kleiner.

De bijscholing dierhomeopathie heb ik gevolgd aan het VHCN (Veterinair Homeopathie College Nederland). Consulten dierhomeopathie vallen buiten het NVKH lidmaatschap en de RBCZ/SCAG.


* De gezondheid van een mens of een dier, wordt bepaald door de constitutie, de erfelijke factoren, en de omstandigheden.
Wat is nu die constitutie? In het kort uitgelegd is de constitutie de combinatie van de bouw (anatomie), de stofwisseling (fysiologie), de aard van de lichamelijke reacties, en de gedragsmatige reacties op omstandigheden. Ook de kwaliteiten, talenten, en zwaktes zijn onderdeel van de constitutie.
De erfelijkheid is van invloed op de constitutie; heeft de vader of de moeder bijvoorbeeld ernstige artrose, dan kan dat als een zwakte / aanleg doorwerken in de constitutie van het kind/ het jong.
De omstandigheden zijn voor een groot deel bepalend voor het al of niet tot uitdrukking komen van lichte of ernstige klachten op basis van de constitutie en de erfelijkheid.
Los van de constitutie kunnen er altijd omstandigheden optreden, incidenten, waardoor letsel ontstaat of emotioneel/gedragsmatig trauma.