Kinderen

Alle jonge kinderen zijn wel eens ziek. Dat hoort bij het opbouwen van het immuunsysteem. Koortsende ziektes zijn daar een goed voorbeeld van. Vaak komt het kind op eigen kracht door deze acute ziektes heen, soms heeft het ondersteuning nodig en een passend homeopathisch middel kan dan goed helpen. (Door het inzetten van antibiotica wordt het eigen afweersysteem níet versterkt). Na een ziekte met flinke koorts zie je vaak dat het kind een sprong maakt in zijn ontwikkeling.

Sommige kinderen tobben al voor hun eerste verjaardag met luchtwegklachten, waarvoor zij dan zgn. pufjes krijgen, of met oorontstekingen.

Terecht gebruiken de meeste ouders liever niet al te veel medicijnen voor hun kind. Het grote aantal bijwerkingen van medicijnen kan juist voor kinderen in ontwikkeling heel risicovol zijn op korte of langere termijn. Een homeopathische behandeling is een veilig alternatief in het merendeel van de situaties.

Als een kind vaak ziek is, bijvoorbeeld chronisch verkouden is, luchtwegklachten heeft (bronchitis of langdurig hoesten) en/of terugkerende of chronische oorontstekingen heeft, kan homeopathische (constitutionele) behandeling hier veel verbetering in brengen. Ook kan een constitutionele behandeling bij eczeem het gebruik van hormoonzalf op den duur vervangen. We kijken dan ook waardoor het kind deze gezondheidsklachten heeft.
Ook voor kinderen die slecht slapen, slecht eten, of zich niet goed ontwikkelen, kan een klassiek homeopathische behandeling een duidelijke verbetering geven.

Vaccinaties

Sommige kinderen vertonen een toename van klachten na een vaccinatie. Als een kind na een vaccinatie meer klachten heeft dan lokale klachten op de plek van de injectie en een paar dagen koortsigheid of hangerigheid, als zich in de weken volgend op de vaccinatie andere klachten ontwikkelen (huid-, KNO- of luchtwegklachten, epilepsie, verstoring van het slaap- of eetgedrag, gedragsverandering, of een knik in de ontwikkeling) dan kan er sprake zijn van het ‘postvaccinaalsyndroom’ (PVS). Het homeopathisch ontstoren van de vaccinaties kan dan, in combinatie met een constitutionele behandeling, voor een belangrijke verbetering zorgen.
Lees verder over vaccinaties

Ontwikkelings- en/of gedragsproblemen

Een aantal kinderen in deze tijd lijken uit de boot te vallen. Ze maken niet op een spontane manier contact, lijken niet blij, trekken zich terug, en ontwikkelen niet de vaardigheden die leeftijdsgenootjes ontwikkelen. Of ze zijn juist heel nadrukkelijk aanwezig; met druk gedrag, altijd in beweging, altijd het hoogste woord, impulsieve reacties, sommigen heel lief, maar sommigen ook verbaal of lijfelijk agressief naar leeftijdsgenootjes of naar hun ouders of andere volwassenen.
Sommige kinderen hebben dagelijks driftbuien als dingen niet gaan zoals ze willen, willen alleen maar bepaalde dingen eten, en zijn erg gevoelig voor veranderingen en prikkels vanuit de omgeving.
Er zijn kinderen die altijd angstig of gestresst lijken te zijn, met uitingen als tics, stotteren, of dwanghandelingen.
Er zijn kinderen die vaak gepest worden, en er zijn kinderen die vaak pesten.
Er worden diagnoses gesteld als Autisme-SpectrumStoornis, PDD-NOS, ADHD, ODD, enz.  Lees ook: autisme

Wat kan klassieke homeopathie deze kinderen en hun ouders bieden?

Voor ieder mens, volwassene of kind, geldt dat je in balans kunt zijn, of uit balans. Als je in balans bent, voel je je lichamelijk en geestelijk gezond en vrij om datgene in je leven te doen, waartoe je geïnspireerd wordt. Je leeft en handelt in een goede wisselwerking met de mensen in je omgeving. Een balans is echter niet een statisch maar een dynamisch gegeven. Ieder is aan schommelingen in de balans onderhevig; we worden ziek en weer beter, we voelen ons een paar dagen wat minder, en daarna gaat het weer goed.
Bij kinderen en volwassenen komt het echter ook voor dat ze voortdurend uit balans zijn; Ze missen de aansluiting, worden niet begrepen, ze trekken zich terug, of vertonen lichamelijke of gedragssymptomen die laten zien dat ze niet goed in hun vel zitten.
In de klassieke homeopathie zien we ieder kind als een uniek wezen, met respect voor zijn eigenheid en puurheid.
De klassiek homeopaat kijkt naar wie het kind is en hoe het zich uit, hoe het reageert op allerlei factoren en omstandigheden. Hoe de constitutie is van het kind, hoe de levensgeschiedenis is, en welke belastende factoren er eventueel zijn geweest. Dat gebeurt vanuit een uitgebreid gesprek / contact met het kind en zijn ouders.
Van daaruit kan de klassiek homeopaat zich een beeld vormen van het kind, en daar een passend homeopathisch middel bij geven.
Het homeopathische middel geeft het zelfgenezend vermogen een prikkel waardoor er een proces op gang komt, waarbij het kind steeds meer naar die lichamelijke en geestelijke balans komt, en er steeds minder symptomen tot uitdrukking gebracht hoeven te worden. Het kind gaat zich prettiger voelen, en er ontstaat een betere wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving.
Na het eerste consult zullen er een aantal vervolgconsulten nodig zijn, waarbij iedere keer de veranderingen tot dan toe besproken worden en gekeken wordt welk vervolgmiddel nodig is. Als er een blokkade lijkt te bestaan, kan deze door homeopathische middelen vaak weggenomen worden.
Een homeopathische ‘constitutionele’ behandeling maakt het kind gezonder op lichamelijk en emotioneel gebied, en maakt de weg vrij voor een ontwikkeling, passend bij de capaciteiten van het kind.

Lees ook: https://www.nvkh.nl