Autisme

Vaak zeggen mensen dat autisme niet te behandelen, en al helemaal niet te genezen is, omdat het genetisch bepaald zou zijn. In het merendeel van de gevallen echter is het niet genetisch bepaald, maar ontstaat de verstoring die tot autisme leidt ergens tijdens de zwangerschap of daarna. Bovendien zijn de genen niet alles bepalend, het gaat namelijk om de genexpressie. In de nog nieuwe wetenschap van de epigenetica weten we inmiddels dat genen aan- of uitgeschakeld kunnen zijn. Die omschakeling wordt bepaald door omgevingsinvloeden.

Er valt heel veel onder de noemer autisme, eigenlijk tè veel. Want het is nog al een verschil of we het hebben over een autistisch kind dat geen contact maakt, niet spreekt of anderszins communiceert, continu in een eigen wereld verkeert, zich eindeloos kan bezighouden met stereotiep spel, schreeuwt en krijst als er zich een voor hem angstige situatie voordoet, bonkt met zijn hoofd, enz., of we hebben het over een kind of jongere die een eigen manier van contact maken heeft, erg leergierig is in bepaalde opzichten, erg wijs uit de hoek kan komen en wel degelijk communiceert, erg visueel is ingesteld, taal heel letterlijk neemt, moeite heeft zich aan te passen aan de eisen en onvoorspelbaarheid van de buitenwereld, maar naar het gewone onderwijs gaat. Twee totaal verschillende ‘autisten’. Sommige (jong)volwassen autisten zijn beledigd als het gaat over ‘behandeling’. Zij vinden zichzelf niet ‘ziek’, of zielig, maar juist heel uniek en talentvol. En dat kunnen zij zeker zijn. Met name hebben we het dan over de Asperger-vorm van autisme. Maar ook die hebben in hun jeugd vaak wel problemen (gehad). Als wij weer kijken naar het eerste kind, waar het kind niet ontwikkelt ondanks alle pogingen van ouders en andere betrokkenen, waar het gezin veel stress en verdriet ervaart omdat het kind zoveel moeite heeft met de wereld waar hij in leeft, waar drift- of paniekaanvallen vrijwel dagelijks voorkomen, alles aangepast moet worden aan het kind met autisme, dan zijn de ouders soms echt de wanhoop nabij.

Homeopathie kan zeker ingezet worden bij deze kinderen, en hoe vroeger – dat kan ook al zijn voordat de diagnose officieel gesteld is – hoe beter het resultaat kan zijn.

https://www.nvkh.nl/autisme-en-homeopathie/

Samen met de ouders wordt gekeken welke blokkades er ontstoord moeten worden om het kind stapsgewijs meer ruimte te geven voor emotionele, sociale, en cognitieve ontwikkeling. Ook eetproblemen en spijsvertering kunnen verbeteren. Hiervoor gebruik ik veelal de CEASE-therapie