Vaccinaties

In Nederland hebben we een zeer uitgebreid Rijksvaccinatieprogramma. Dat begint met de 22-wekenprik “tegen kinkhoest” maar is in werkelijkheid een cocktail DTP (Difterie-Tetanus-Pertussis (=kinkhoest), met als adjuvans o.a. aluminiumhydroxide)
En vervolgens wordt een baby op 3, 5, 11, en 14 maanden ingeënt met vaccinatiecocktails.
De bijsluiters worden niet meegeleverd maar moet je zelf opzoeken.

Kijk hier voor de bijsluiters…

Vaccinaties zijn medische ingrepen! Vanuit de angst voor ziektes, en vanuit de opvatting dat ziektes uitgebannen kunnen worden door vaccinaties. Maar om het immuunsysteem op te bouwen is er een zekere infectiedruk nodig. We hebben een aangeboren afweersysteem, dat de tijd moet krijgen zich ongestoord te ontwikkelen. Het binnenspuiten van 7 ziekteverwekkers op hetzelfde moment bij een baby van 2 maanden zet het zich ontwikkelende immuunsysteem onder grote druk. Bovendien komen er met de ziekteverwekkers ook nog andere lichaamsvreemde stoffen binnen; de ‘adjuvants’, stoffen die toegevoegd zijn aan de vaccins als conserveringsmiddel of om het immuunsysteem extra te prikkelen. Het organisme van het nog heel kwetsbare kind komt in een stress-situatie (Non-specific Stress syndrome). Reacties zijn: koorts, slecht drinken, veranderingen in slaappatroon, huilen, en een pijnlijke plek op de injectieplaats. Soms echter ernstiger reacties zoals hard, hoog, en ontroostbaar huilen (‘hersenhuilen’; een teken van hersenprikkeling, mogelijk ernstige hoofdpijn of een hersenontsteking), of collaps; de baby wordt bleek en slap en reageert niet (het organisme in shock).

Voordat het kind zich goed en wel heeft kunnen herstellen volgt de volgende prik.

Een voorbeeld van hoe het soms verkeerd kan gaan kun je zien op het filmpje Ryan’s Story

Gelukkig zijn er kinderen die de serie prikken goed lijken te kunnen verdragen, maar er zijn zeker ook veel kinderen die erdoor worden verzwakt in hun algehele afweer, of die erdoor worden geschaad in hun algehele ontwikkeling. Het valt steeds weer op dat ongevaccineerde kinderen heel gezond opgroeien. En dat met de toename van vaccins de klachten bij kinderen op lichamelijk en gedragsmatig gebied ook toenemen. Bij gevaccineerde kinderen zien we heel vaak frequente verkoudheden, bronchitis, oorontstekingen, enz.

Per jaar lopen circa achthonderd kinderen gezondheidsschade op door een vaccinatie. Deze cijfers zijn op de website van het RIVM te vinden. (Dit is overigens maar het topje van een grote ijsberg). Dan ligt het voor de hand dat de maatschappij, dat ouders vragen gaan stellen. Maar het gebeurt niet. Het door de overheid vastgestelde vaccinatieprogramma is voor velen een gegeven. Daar valt veel op af te dingen.

Dr. Hans Moolenburgh, die meer dan 55 jaar als huisarts heeft gewerkt en veel kinderen met vaccinatieschade gezien en behandeld heeft, stelt nu dat je baby’s in ieder geval niet voor 10 maanden oud zou moeten inenten.

Vergelijking klachten gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen
Vergelijking klachten gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen

We kunnen ook stellen dat kinderziektes, mits op de kinderleeftijd doorgemaakt, in het merendeel van de gevallen heel mild verlopen, en dat zij een functie hebben in het vormen van het immuunsysteem, èn dat zij kunnen helpen om erfelijke belasting op te ruimen. De vaccinaties daarentegen halen vaak juist de erfelijke belasting omhoog (bijvoorbeeld allergieën). De vaccins geven antistoffen voor een aantal jaren en moeten dan regelmatig herhaald worden, terwijl het doormaken van de ziekte vaak levenslange immuniteit kan geven. Een moeder met een goed niveau aan antistoffen kan deze doorgeven aan haar ongeboren kind en via de borstvoeding aan de jonge baby, maar bij gevaccineerde moeders is het maar de vraag in hoeverre zij nog antistoffen hebben.

Door de hoge vaccinatiegraad, zoals het RIVM dat zo graag wil, circuleren deze ziektes niet meer in de populatie, en hebben kinderen weinig kans de ziekte door te maken op een leeftijd dat dat weinig problemen oplevert, en verschuiven eventuele ziektegevallen naar latere leeftijden.

Ik vind het belangrijk dat ouders zich bewust zijn van wat vaccinaties inhouden, en dat zij zich het volgende realiseren:

 • Vaccinaties zijn niet verplicht. Ouders mogen hierin een eigen afweging maken
 • Vaccinaties verstoren de natuurlijke ontwikkeling van het immuunsysteem, hetgeen risico’s met zich meebrengt voor de toekomstige gezondheid
 • Men kan en mag het vaststaande schema veranderen voor het kind, bij voorbeeld later beginnen, meer tijd tussen de verschillende prikken, sommige prikken weglaten
 • Dat je met het vaccineren je kind eigenlijk de boodschap meegeeft: “deze wereld is vol gevaarlijke ziektes en daar kun jij jezelf niet tegen verdedigen” Ofwel ‘een motie van wantrouwen’ in plaats van een boodschap van vertrouwen
 • Dat met borstvoeding belangrijke afweerstoffen aan het kind gegeven worden
 • Dat Nederland het grootste aantal vaccins toedient in het eerste levensjaar vergeleken met andere Europese landen, maar ook met de VS en Canada.
 • Dat naarmate een land meer vaccineert in het eerste levensjaar, ook het kindersterftecijfer stijgt, zo blijkt uit statistieken.
 • Dat het belangrijk is om vóór vaccinatie de bijsluiters van de vaccins goed te bestuderen (die zou je van tevoren moeten krijgen, maar die krijg je niet. Ze zijn wel te vinden op internet)
 • Dat aluminiumverbindingen (als adjuvantia) niet in een lichaam thuishoren, en al helemaal niet in een baby. Aluminium is schadelijk voor het zenuwstelsel.
 • Dat vaccins worden gekweekt op dierlijk of menselijk celmateriaal (ook foetaal weefsel)
 • Dat werkzaamheid en veiligheid van vaccins betrekkelijk zijn, en dat er op de onderzoeken het een en ander aan te merken is
 • Dat je geen garantie krijgt, dat je kind geen schade ondervindt van de vaccins
 • Dat de ziektes waartegen ingeënt wordt nauwelijks (meer) voorkomen, of nauwelijks risico’s inhouden (mits goed begeleid en goed behandeld)
 • Dat er andere manieren zijn van specifieke ziektepreventie die geen schade doen aan het organisme van het kind (bijvoorbeeld volgens de homeoprophylaxe-methode van dr. Isaac Golden)
 • Dat als je besluit je kind te vaccineren, dat dit dan goed begeleid dient te worden
 • Dat de adjuvants in de HPV-vaccinatie die aan meisjes van 12 jaar worden gegeven verdacht zijn voor het doen ontstaan van onvruchtbaarheid. Dit moet in de toekomst nog gaan blijken.
 • Dat als er klachten ontstaan in de periode na de vaccinatie(s), die niet weer verdwijnen, er sprake kan zijn van het zgn. ‘Post Vaccinaal Syndroom’ (een regulier niet erkende diagnose).

Ook bij vaccinaties van oudere kinderen en volwassenen is het belangrijk je van tevoren goed te oriënteren: zijn de vaccinaties nodig, wat zijn de risico’s op bijwerkingen, en zijn er andere preventiemogelijkheden?

Wil je hierover meer informatie?

Zie ook:
Rijksvaccinatieprogramma

Bijsluiters RVP (RIVM)

www.nvkp.nl (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken)

stichtingvaccinvrij.nl