De middelen

Homeopathische middelen worden gemaakt van stoffen die in de natuur aanwezig zijn, van plantaardige (bloemen/planten, bomen), dierlijke (giffen/uitscheidingen) of minerale oorsprong (mineralen en metalen), maar ook van paddestoelen, bacteriën, enz. Verder zijn er nosoden (van ziektestoffen) en isopathische middelen (van bijvoorbeeld medicatie). Al deze middelen werken op verschillende niveau’s.

3. pulsatilla 3. calendula en apis 3. agaricus

Door de uitgangsstof eerst te verwrijven en vervolgens op te lossen, te verdunnen en te schudden, en dat in herhaalde stappen, verkrijgt een middel zijn ‘potentie’ (Bijvoorbeeld: D3, D6, C30, 200K, MK, LM 1, enz.)

Hoe lager de potentie, hoe stoffelijker het nog werkt, hoe hoger de potentie, hoe meer dynamisch en energetisch het werkt. Onze lichaamsprocessen worden ook energetisch aangestuurd, door kleine stroompjes en pulsjes, door omzettingsprocessen, maar in feite door onze Levenskracht, die in de oosterse geneeswijzen Qi wordt genoemd, en in de homeopathie de Dynamus.

Omdat een homeopathisch middel net zozeer energetisch is als onze levenskracht, is dit in trillingsniveau gelijkend (homeo), in tegenstelling tot de grof-stoffelijkheid van chemische medicijnen (allos = anders).

Elk middel heeft zijn eigen ziekte- en geneesmiddelbeeld, met een groot aantal symptomen en karakteristieken.

Een goed gekozen, passend middel in de juiste potentie, passend bij de ziekte-uiting en de gevoeligheid ven de patiënt, heeft een krachtige maar gelijktijdig milde werking.

De middelen worden gegeven in korrelvorm of opgelost in een water-alcohol-oplossing, en worden via de slijmvliezen als informatie aan het organisme aangeboden. Aangezien het gaat om een ‘boodschap’, een genezingsprikkel, hoeven we geen grote hoeveelheden van een middel toe te dienen, maar is een minimale hoeveelheid voldoende.

Kinderen en dieren nemen de homeopathische middelen ook gemakkelijk omdat er vrijwel geen smaak aan zit. Bovendien weten ze intuïtief wat goed voor hen is. Baby’s en dieren leveren ook het bewijs dat de werking van het homeopathische middel geen suggestie is, want zij weten niet dat zij een geneesmiddel toegediend krijgen.

3. middelendoos