Vragen en antwoorden

Is homeopathie een veilige geneesmethode?

Als u naar een klassiek homeopaat gaat die een goede, erkende opleiding heeft gevolgd (minimaal 5 jaar) en geregistreerd is bij de beroepsvereniging (NVKH), dan kunt u er van uit gaan, dat er zorgvuldig naar uw situatie gekeken wordt, dat er voldoende tijd uitgetrokken wordt om voldoende inzicht te krijgen in wat uw vraag is en wat u nodig hebt, en dat de homeopathische middelen verantwoord gekozen en voorgeschreven worden. Homeopathische middelen zijn, mits deskundig voorgeschreven, veel veiliger dan reguliere medicijnen. Ook voor zwangeren en baby’s.

Hoe werkt een homeopathisch middel?

Een homeopathisch middel werkt heel anders dan reguliere medicijnen die ziektesymptomen onderdrukken en daarmee de levenskracht verzwakken, het zelfgenezend vermogen ontregelen, en bijwerkingen oproepen.
Een klassiek homeopaat werkt met enkelvoudige homeopathische middelen in hoge potenties (C en/of LM-potenties). Dit zijn middelen die zeer ver verdund zijn, maar des te meer werkzaam door het proces van de potentiëring. Het juiste middel op het juiste moment spiegelt als het ware het ziekteproces en geeft daarmee het zelfgenezend vermogen een prikkel om te reageren. Goed (individueel) gekozen homeopathische middelen verhogen de vitaliteit en maken zo de levenskracht weer sterker. Zo wordt een genezingsproces in gang gezet.

Homeopathie is toch niet wetenschappelijk bewezen?

Er zijn vele onderzoeken die laten zien dat homeopathische middelen wel terdege werkzaam zijn in het voorkomen of behandelen van ziekten. Er is empirisch bewijs te over. Wat critici vaak aanhalen is dat er geen wetenschappelijke bewijzen zijn volgens de dubbelblind-standaarden. Die zijn er overigens toch wel. Probleem is, dat de manier van regulier wetenschappelijk onderzoeken niet past bij een geïndividualiseerde manier van voorschrijven zoals bij de klassieke homeopathie gebruikelijk is. En als je je ogen sluit voor het bewijs dat er wèl ligt, zie je het niet.
Van reguliere behandeling wordt vaak gezegd dat deze ‘Evidence Based’ is, maar in werkelijkheid is deze slechts voor zo’n 30% evidence based, en dus voor het merendeel van de toegepaste behandelingen niet. Wellicht is dus de homeopathie wel meer evidence based dan de reguliere behandelingen. Zie ook :  http://www.nvkh.nl/wetenschap/

Kan homeopathie snel verbetering geven of duurt dat altijd lang?

In acute situaties kan het dan passende homeopathische middel voor een heel snelle verbetering zorgen, binnen enkele uren of soms zelfs binnen enkele minuten.
Klachten die al langer bestaan, soms al jarenlang, zullen een langere behandeling vergen.

Is homeopathie alleen voor kleine klachten geschikt?

Nee, klassieke homeopathie is ook in te zetten voor ernstigere en chronische ziektes. Wel moet er een zorgvuldige anamnese worden afgenomen, waarvoor de nodige tijd wordt uitgetrokken. Het is ook van belang dat u voldoende informatie geeft. Doorgaans is er in het geval van een ernstige / chronische ziekte al uitgebreid onderzoek gedaan door een specialist, zodat de gegevens daaruit ook meegewogen kunnen worden.
Bij kleine gezondheidsklachten kan de behandeling na enkele consulten voldoende blijken. Bij zwaardere pathologie en chronische aandoeningen kan het nodig zijn de behandeling een aantal jaren voort te zetten, waarbij beoogd wordt steeds een stukje gezondheid terug te winnen.

Kan ik door klassieke homeopathie van mijn ziekte genezen?

Of u kunt genezen kan geen mens u vertellen of beloven. Wat u wel kunt doen is goed nagaan welke manier van behandelen goed voor u voelt. In de reguliere geneeskunde heeft men vaak geen antwoord op chronische ziekten, anders dan het voorschrijven van symptoomonderdrukkende medicatie, vaak met een aantal vervelende bijwerkingen.
Met klassieke homeopathie kunnen we het zelfgenezend vermogen ondersteunen, en de middelen kunnen u helpen uw reactievermogen te vergroten, uw immuunsysteem te verbeteren, en zo goed als mogelijk is weer in balans te komen. In de meeste gevallen wordt de kwaliteit van leven beter tijdens een homeopathische behandeling.

Is kanker ook homeopathisch te behandelen?

Bij kanker is het van belang dat de hele mens zo goed mogelijk ondersteund wordt; lichamelijk, emotioneel, mentaal, en spiritueel. Traditionele behandelingen richten zich voornamelijk op het lichamelijke stuk, trachten de kanker te vernietigen, maar de behandelingen zijn wel invasief, d.w.z. ze brengen ook schade toe aan gezond weefsel, en mensen kunnen er ook ernstig door verzwakken (misselijk zijn, geen eetlust meer hebben, geen energie meer hebben).
Zoals in de vorige vraag al gezegd is genezing niet te beloven, maar klassieke homeopathie kan de bijwerkingen van reguliere behandeling verminderen, en ook zeker een ondersteuning betekenen in het genezingsproces, omdat het juist het afweersysteem (opruimen van afwijkende cellen) kan verbeteren. Ook kan de energie verbeterd worden, en wordt de patiënt emotioneel en mentaal gesterkt in zijn proces. Tijdens een levensbedreigende ziekte komen mensen vaak in een bewustwordingsproces en ook hierbij kan de homeopathie van betekenis zijn.

Is klassieke homeopathie alleen voor lichamelijke klachten?

Nee, klassieke homeopathie is ook heel goed in te zetten bij psychische problemen en psychiatrische problematiek. Kinderen met emotionele problemen, ontwikkelings- en leerstoornissen, gedragsproblemen, onvoldoende weerbaarheid of juist agressief gedrag, kunnen zeker baat hebben bij klassieke homeopathie. Ook kan het van veel waarde zijn voor kinderen/volwassenen met depressiviteit, angst of dwang-stoornissen, eetstoornissen, emotionele trauma’s, rouwverwerkingsproblematiek, e.d.