Ziekte en gezondheid

Om te begrijpen wat homeopathie is en hoe het werkt, moeten we eerst eens kijken naar

Ziekte en gezondheid

Gezondheid heeft alles te maken met veerkracht, met vitaliteit. Met natuurlijke herstelprocessen. Als een levend organisme (plant of dier) beschadigd of verwond raakt, dan zorgt het organisme ervoor dat er een zo goed mogelijk herstel optreedt. Een ingenieus systeem, een functioneel en fysiologisch overlevingsmechanisme. Dat is een natuurwet. Plantensappen of een bloeding hebben de functie de wond weer af te dichten, stoffen aan te voeren die ter plekke nodig zijn voor herstel. Een ontsteking bij mens of dier heeft de functie warmte en afweercellen daar te brengen om schadelijke stoffen of ziektekiemen op te ruimen. Als de balans hersteld kan worden, is er gezondheid.

Symptomen zijn niet de ziekte, symptomen zijn een uiting van en verstoord organisme, een verklikker dat er iets in het lichaam niet goed gaat (zoals het rode lampje op het dashbord van de auto niet het probleem is, maar vertelt dat er ergens een probleem bestaat). Als we nu de symptomen onderdrukken, willen wegwerken met onderdrukkende medicijnen, wordt de oorzaak niet aangepakt maar wordt het zelfherstel gehinderd, en verschuiven de problemen zich naar een dieper niveau; we krijgen op den duur een ernstigere ziekte. (Als je het rode lampje op het dashbord alleen weghaalt, of afplakt, zodat je het niet meer ziet, en gewoon doorrijdt met de auto met het idee dat nu de problemen weg zijn, dan sta je vroeg of laat stil met een kapotte motor)

Dat is het probleem als je met een te technische en kortzichtige blik naar het lichaam kijkt, in plaats van je te realiseren dat het lichaam, het hele organisme, een wonderbaarlijk knap systeem is van op elkaar afgestemde processen, die bedoeld zijn het hele organisme steeds weer in balans te brengen. Daar moet je niet in gaan verstoren door allerlei lichaamsvreemde stoffen (chemische medicijnen) binnen te brengen die deelprocesjes beïnvloeden, en het grote herstelproces verstoren. Je ondersteunt de gezondheid door de vitaliteit te versterken zodat de natuurlijke herstelprocessen gestimuleerd worden. Met het organisme meewerken (Homeopathie: homoios=hetzelfde, c.q. gelijkend, pathos=lijden/ziekte) is in overeenstemming met de natuur en lost uiteindelijk de problemen op.

Waarom worden we ziek?? Of waarom worden we niet ziek?? We zijn voortdurend omgeven door allerlei bacteriën en virussen, soms ook schimmels en parasieten. Daar moeten we weerstand aan bieden, anders zouden we niet overleven. Waarom worden bij een griepepidemie veel mensen ziek, maar toch veel meer mensen niet? Waarom zijn jonge kinderen en oude mensen het vaakst ziek? Dat heeft alles te maken met ons immuunsysteem, onze vitaliteit, en onze leefstijl.

Ziekte heeft ook een functie envraagt om een bewustwordingsproces. Wat in mijn leven is niet goed voor mij? Wat heeft mijn ziekte voor betekenis? Wat zou ik in mijn leven moeten veranderen? Door gesprekken in combinatie met een homeopathisch middel wordt dit vaak duidelijk.

3. allergie

Kinderen hebben veel vitaliteit maar een nog niet goed ontwikkeld immuunsysteem. Zij moeten hun immuunsysteem nog opbouwen, en gebruiken daar ziekte (hitteprocessen, koorts) voor, want met toegenomen warmte in het lichaam werken de afweerprocessen beter, en hitte in het lichaam maakt dat bacteriën en virussen zich minder goed kunnen vermenigvuldigen, zodat het organisme de tijd heeft om het ‘antwoord’ te vinden op de ziektekiemen: vorming van antistoffen. Zo kunnen we begrijpen dat koorts onderdrukken met bijvoorbeeld paracetamol, het bestrijden van de ziektekiemen lastiger maakt, en ook de antistofvorming (dus het immuunsysteem) hindert. Wordt het immuunsysteem veelvuldig tegengewerkt, of op een onnatuurlijke manier geforceerd (bijvoorbeeld door vaccinaties), dan ontstaan ontsporingen van het immuunsysteem in de vorm van allergieën, waarbij het afweersysteem overreageert op ‘onschuldige stofjes’ uit de omgeving (pollen) of uit de voeding (bijv. appels), of auto-immuunziekten waarbij het afweersysteem eigen lichaamscellen gaat aanvallen met beschadigende ontstekingsprocessen tot gevolg.

Ouderen zijn kwetsbaarder omdat hun vitaliteit met de leeftijd is afgenomen – een natuurlijk proces, en omdat zij in hun leven in deze moderne westerse maatschappij veel ziekteprocessen hebben onderdrukt. In hun langere leven zijn zij ook veel in contact zijn gekomen met schadelijke invloeden uit het milieu; luchtvervuiling buiten en binnenshuis, beroepsmatige gifstoffen, bestrijdingsmiddelen, smaak- en conserveringsmiddelen (E-stoffen) in bewerkte voeding. En hun uitscheidingsprocessen zijn minder goed als toen ze jong waren. Helaas komen ook jonge kinderen nu vroeg in hun leven (al in de baarmoeder) al veelvuldig in contact met deze schadelijke stoffen.

3. zwangerschap

We worden allemaal geboren met een bepaalde constitutie; een ‘pakketje’ van overgeërfde genen die onder meer bepalen hoe onze lichaamsbouw en ons uiterlijk zal zijn, welke talenten wij hebben, maar ook krijgen wij erfelijke bagage mee, die bepaalt voor welke ziekten wij gevoelig zijn. Ook invloeden tijdens de zwangerschap kunnen de constitutie mede vormen. De constitutie is ook bepalend voor hoe wij ziekten doormaken en hoe goed wij daarvan herstellen.

Door steeds maar weer bij ziektes keuzen tegen de natuur in te maken komt iemand gedurende zijn leven steeds verder af van gezondheid, en is die op den duur nauwelijks meer te herstellen. En een verzwakte gezondheid wordt ook weer doorgegeven aan de volgende generaties.

Vroeger kwamen er vrijwel geen chronische ziekten, ‘welvaartsziekten’ voor. Tegenwoordig worden mensen ouder dan vroeger, toen mensen meer kans hadden te overlijden aan een gevaarlijke infectieziekte, vooral toen er nog geen waterleiding en riolering was. Nu overlijden mensen in de westerse landen niet meer aan infectieziekten, maar wel aan degeneratieziekten, kanker, of zij worden oud met een ziek en beperkt lichaam. Van alle patiënten die bij de huisarts komen is 50% chronisch ziek, 80% van alle medicijnen wordt gebruikt door chronisch zieken. 25 tot 42% van de mensen boven de leeftijd van 65 jaar gebruikt 5 of meer verschillende medicijnen. Terwijl hun lever steeds minder in staat is deze onnatuurlijke chemische stoffen af te breken.

Het kan ook anders. Luister naar de signalen van het lichaam. Met een goede natuurlijke begeleiding bij ziekten zonder onderdrukking, en met de juiste voeding en passende vitamines, mineralen, en eventueel andere supplementen, kunnen we oud worden zonder medicijnafhankelijk te zijn.