Over de praktijk

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten

Sinds de afronding van mijn opleiding (2002) ben ik geregistreerd homeopaat (R. Hom® )  bij de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten).
Deze beroepsvereniging hanteert kwaliteitsnormen waaraan een geregistreerde homeopaat moet voldoen. Deze normen betreffen opleiding, nascholing, beroepsethiek en professionaliteit. Tevens ben ik aangesloten bij het RBCZ, en de SCAG (de geschillencommissie complementaire en alternatieve zorg)

https://www.rbcz.nu/

AGB-code    Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners is een register waarin gegevens van zorgverleners en praktijken in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.   De AGB-codes van mijn praktijk zijn: Zorgverlenerscode: 90029277 /  Praktijkcode:  90008184

Uw privacy – wet AVG    In de praktijk handel ik volgens de wet AVG. Tijdens of direct na het kennismakingsgesprek ontvangt u de betreffende bepalingen en de praktijkgegevens per mail of op papier.

Praktijkingang

Praktijkdagen zijn dinsdag t/m vrijdag.

Geregistreerde homeopaat