Eerste consult

Het is prettig als u voorafgaand aan het consult even bewust stilstaat bij wat de klachten voor u betekenen, en nagaat hoe deze klachten zich ontwikkeld hebben. Welke klachten hebt u eerder gehad, en wanneer was dat. Schrijf eventueel thuis even kort wat dingen op. Als u medicijnen gebruikt of gebruikt hebt, vraag dan bij de apotheek om een uitdraai van de voorgeschreven medicatie, en neem deze uitdraai mee. Neem bij jonge kinderen het consultatiebureauboekje mee.

Voor de consulten neem ik rustig de tijd voor u zodat u uw verhaal kunt doen zonder de druk van een volle wachtkamer als bij een bezoek aan de huisarts.

Kinderen kunnen meevertellen of ondertussen spelen met het speelgoed in de behandelkamer.

Kinderhoekje
Praktijkruimte