Even voorstellen

José Tossings

Mijn naam is José Tossings, geboren in 1956 te Rotterdam.
Na mijn VWO ben ik logopedie gaan studeren en ben als logopediste bijna 25 jaar werkzaam geweest in de kinderrevalidatie. Ik onderzocht en behandelde daar in een multidisciplinair team voornamelijk kinderen van 0 tot 5 jaar met verschillende ontwikkelingsstoornissen en handicaps, van licht tot zeer ernstig. De behandeling was gericht op eet- en drinkproblematiek, taalontwikkeling, en de ontwikkeling van spraak of communicatie in de ruimste zin van het woord. Het goed kunnen communiceren – gehoord worden – is van essentieel belang voor je gevoel van welzijn, voor je kwaliteit van leven.
Na zo’n 20 jaar werken in de medische wereld, raakte ik er steeds meer van overtuigd, dat bij een mens – kind of volwassene – verschillende klachten die ervaren worden, niet los van elkaar gezien moeten worden, maar in een samenhang. In de reguliere geneeskunde wordt een mens voor allerlei klachten op verschillend gebied ook door verschillende artsen onderzocht en behandeld. De mens ‘valt a.h.w. uit elkaar’, in allerlei stukjes. De communicatie wordt moeilijker, de patiënt als ‘geheel’ wordt niet meer goed gezien en gehoord. En vaak wordt uit het oog verloren (vooral met ‘diagnoses plakken’ en behandelprotocollen) dat ieder mens uniek is. Bovendien lijkt het in de reguliere zorg steeds meer te gaan om ‘marktwerking’ en ‘kosten’, en steeds minder om kwaliteit en het welzijn van de mens die zorg vraagt.

Altijd al ging mijn interesse uit wat de natuur ons biedt om onze gezondheid te ondersteunen, en in 1995 kwam ik in aanraking met klassieke homeopathie. In 1997 besloot ik om, naast mijn inmiddels parttime baan als logopediste, zelf de opleiding tot klassiek homeopaat te gaan volgen. Dat heb ik gedaan op de Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen in Arnhem.
Deze 5-jarige opleiding met medische basisvakken en specialistische vakken is erkend door de beroepsvereniging van klassiek homeopaten (NVKH).
Mijn afstudeerscriptie heb ik geschreven over ‘Eetstoornissen’, en na mijn afstuderen in 2002 ben ik gestart met mijn praktijk aan huis. De eerste jaren heb ik naast mijn praktijk nog parttime als logopediste gewerkt, ook binnen de dagbesteding voor autistische kinderen en tieners.
Sinds 2006 werk ik alleen nog als klassiek homeopaat.
Enerzijds door de praktijk zelf, anderzijds door deelname aan werkgroepen, studiedagen en nascholingscursussen, worden kennis en ervaringen voortdurend aangevuld, en worden de mogelijkheden om complementaire zorg te bieden ook groter. Zo heb ik mij nageschoold in:

  • Postvaccinale klachten en de wisselwerking tussen vaccinaties en het afweersysteem
  • Behandeling van autistische kinderen (CEASE)
  • Behandeling van chronische ziekten  volgens de Ziekteclassificatie en Banerji Protocols
  • Homeopathische DetoxTherapie en Human Chemistry Balancing Therapy – door Ton Jansen
  • Behandeling van dieren (veterinair homeopathiecollege Nederland- VHCN)
  • Complementaire behandeling van mensen met kanker
  • De relatie voeding (vitamines, mineralen en andere nutriënten) en gezondheid (c.q. gezondheidsproblemen).

Regelmatig geef ik voor geïnteresseerden informatieavonden en korte cursussen.