Wat kunt u verwachten

Bij een Acute klacht is het van belang dat u zo snel mogelijk geholpen wordt. Over het algemeen kunt u dan binnen enkele dagen terecht, zo nodig soms zelfs dezelfde dag. Tijdens het acute consult wordt besproken wat de klacht is, hoe deze ontstaan is, wat precies de symptomen zijn, waardoor uw klachten verbeteren of verslechteren, en hoe de acute klacht het normale functioneren beïnvloedt. Voor uw specifieke situatie wordt dan een middel uitgezocht dat snel verbetering moet gaan geven. Bent u nog niet bij de huisarts geweest en vind ik dat wel wenselijk voor nader onderzoek, dan verwijs ik u.

In een acute situatie houden we dagelijks contact totdat de situatie duidelijk verbeterd is. Dan bespreken we ook wat er nodig is om terugval of een nieuwe acute situatie te voorkomen, bijvoorbeeld een constitutionele behandeling, aansluitend op de onderliggende gezondheid.

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen dan is een huisbezoek mogelijk (binnen de regio).

Gaat het om een al langer bestaande of regelmatig terugkerende klacht, dan hebben we eerst een kennismakingsconsult (Intake) van een uur waarin u de klachten kunt vertellen, vragen kunt stellen, en waarin ik enige uitleg kan geven over de werkwijze van de klassieke homeopathie, en wat u kunt verwachten. Binnen 2 weken daarna volgt een vervolgconsult, waarin uitgebreider met u gesproken wordt over de klachten, het ontstaan, en de individuele beleving ervan, d.w.z. onder welke omstandigheden de klachten verbeteren of verslechteren, of ze alleen tijdens bepaalde perioden voorkomen en hoe de klacht precies aanvoelt. Komen vergelijkbare klachten meer in de familie voor, welke andere klachten zijn er in de familie. Voor het vinden van het passende homeopathische middel is het tevens van belang meer te weten over andere karakteristieke dingen als eetlust en voedingsvoorkeuren, temperatuur-gevoeligheid, bijzonderheden over slaap, dromen, stemmingen en manieren van reageren. Ook wordt gesproken over eerdere klachten en ziektes, evt. ongevallen, medicatie, belastende stoffen (toxines) in de leefomgeving, al of niet beroepsgerelateerd, vaccinatiehistorie, emotionele gebeurtenissen, enz. die mogelijk invloed gehad hebben op uw gezondheid. Dit geeft een beeld van u en uw klachten.

Ziekteclassificatie

Dergelijke uitgebreide gegevens vragen om een goede uitwerking en er wordt dan ook na dit consult een overzicht of ziekteclassificatie gemaakt:

  • Wat heeft allemaal de ziekte zoals die er nu is medegevormd, welke invloeden hebben samen geleid tot de situatie zoals die nu is?

Van hieruit wordt het behandeltraject uitgezet en de middelen gekozen. Soms is er meteen een eerste middel duidelijk en krijgt u dit direct mee, maar anders krijgt u na de uitwerking het middel / de middelen na een paar dagen opgestuurd, of kunt u deze ophalen.
U wordt gevraagd veranderingen te noteren en na ± 2 weken telefonisch kort te melden hoe het gaat, en de eerste evaluatie-afspraak (± 1 uur) vindt 4 tot 6 weken later plaats. Daarna volgen afspraken na  4 tot 8 weken en wanneer het goed gaat 2 tot 3 keer per jaar.

Bij de behandeling van kinderen is het de bedoeling dat zij indien mogelijk zo veel mogelijk zelf hun verhaal doen, aangevuld door gegevens van de ouders. Bij heel jonge kinderen zullen de ouders het verhaal moeten doen, maar het kind laat tijdens het consult zelf ook heel veel zien wat betreft contactname, spontaniteit of verlegenheid, spelinteresse, motoriek, concentratie, temperament, emoties, enz.

Uw verhaal, uw informatie is belangrijk voor mij om de goede homeopathische middelen te kunnen vinden. Homeopathie is maatwerk. Uw rol in uw eigen genezingsproces is groot; luisteren naar uw lichaam, betrokkenheid bij de behandeling, observatie en noteren van veranderingen, terugkoppelen in de vervolgafspraken, en tussendoor contact opnemen indien nodig.

Het kan zijn dat ik, naast een geneesmiddelvoorschrift, advies geef over voeding, vochtinname, voedingssupplementen, ontspanning of slaap, of een boek. Soms adviseer ik een andere therapeut of arts te raadplegen voor nader onderzoek of behandeling vanuit een andere invalshoek.