CEASE

CEASE-therapie is een behandelmethode om kinderen met een autistische stoornis (ASS, PDD-NOS) of andere gedragsstoornis te behandelen, en daardoor gedrag en leermogelijkheden bij te sturen. De therapie is ontwikkeld door homeopathisch arts Tinus Smits n.a.v zijn jarenlange ervaring met het homeopathisch behandelen van autistische kinderen. Hij ondervond dat kinderen met autistische kenmerken aanzienlijk verbeterden als hij de eerder gegeven vaccinaties ontstoorde met de homeopathische potenties (potentiereeksen) van de betreffende vaccins, zoals hij eerder ook al kinderen met weerstandsproblemen zag opknappen na een ontstoringskuur.

Prikkelgevoelige of hooggevoelige kinderen kunnen de vaccinaties vaak niet goed handelen, vooral niet als die al heel vroeg in het leven en kort na elkaar gegeven worden. De adjuvants (hulpstoffen) in de vaccins (vroeger thiomersal= een kwikverbinding, nu aluminiumverbindingen, formaldehyde, en andere chemische stoffen) worden door het systeem onvoldoende uitgescheiden, waardoor ze schade kunnen aanrichten. Deze en andere toxische stoffen uit de leefomgeving; metalen, medicatie, narcosestoffen, weekmakers, luchtverontreiniging, enz., kunnen in de hersenen terechtkomen als de darmen en de bloed-hersenbarriëre niet goed zijn, zoals bij autistische kinderen vaker voorkomt, en geven dan een stapeling van stressfactoren (oxidatieve stress) in de hersenen. (de uitdrukking “storm in mijn hoofd” van autistische of ook wel ADHD-kinderen). Zij hebben daardoor hun eigen gedrag vaak niet in de hand.

Deze stress kan al voor of tijdens de zwangerschap beginnen, en zeker ook de eerste levensjaren zijn van belang. Er zijn sterke aanwijzingen dat ook de darmfunctie en het opnemen van de juiste voedingsstoffen, en het in het bloed en hersenen komen van bepaalde toxische stoffen, een rol spelen.

Veel autistische kinderen hebben een rigide gedrag, ook tot uitdrukking komend in zeer selectief eetgedrag, wat in relatie lijkt te staan met een gestoorde (mineralen)stofwisseling. Metallothioneïne is een essentieel eiwit dat zeer vitale functies in ons lichaam vervult en mogelijk kunnen alle problemen van autisten, zowel immunologisch als de hersen- en maag-darmproblemen verklaard worden vanuit een slecht functionerend metallothioneïne. (Dr. W.J. Walsch, biochemisch onderzoeker van het Pfeiffer Treatment Center, Illinois, USA)

Bij de CEASE-therapie analyseren we welke factoren kunnen hebben bijgedragen aan het ontstaan van de autistische stoornis doordat ze a.h.w. een blokkade vormen voor een normale ontwikkeling, en gaan we deze factoren stap voor stap wegruimen door ontstoringskuren (m.b.v. isopathie), tekorten aan vitamines en mineralen voor een goede hersenstofwisseling aanvullen, en passende homeopathische middelen inzetten om de ontwikkeling te stimuleren en de gedragsproblemen te verminderen. De therapie kan zo bijdragen tot meer harmonie in het kind en in de gezinssituatie.

CEASE staat voor: Complete Elimination of Autism Spectrum Expression. Ofwel de eliminatie van de expressie van het autisme in het voor die persoon kenmerkende gedrag, bijvoorbeeld repeterend gedrag, paniekaanvallen, overgevoeligheid voor sensorische indrukken, slecht/niet contact maken, geen wederkerigheid in de communicatie, eetproblemen, enz.

Is autisme te genezen? In de meeste gevallen zijn de klachten te verbeteren, en als daardoor de kenmerken op grond waarvan een kind de diagnose ‘autisme’, ASS, of PDD-NOS heeft gekregen, na verloop van tijd niet meer sterk aanwezig zijn, dan is het de vraag of de diagnose nog wel past. In die zin zou je dan kunnen spreken van genezing. Dat zal vooral mogelijk zijn als het kind daadwerkelijk door verstoringen en oxidatieve stress in zijn ontwikkeling gehinderd is.

Ook bij ADHD, ODD, e.d. kan de CEASE-therapie als homeopathische detox-therapie veel goed doen.

De hele behandeling neemt afhankelijk van de ernst van de klachten maanden tot enkele jaren in beslag, waarbij er om de 4 tot 8 weken een consult plaatsvindt, de veranderingen doorgesproken worden, en de vervolgstappen ingezet worden.

clarity-1019313-m

De unieke persoon met al zijn/haar talenten mag meer tevoorschijn komen, als de problemen naar de achtergrond verschuiven.

In 2009 heb ik de opleiding tot CEASE-therapeut gevolgd, met nog jaarlijks nascholingsdagen. Deze behandelmethode is nog niet heel bekend maar veelbelovend voor kinderen met autismespectrum stoornissen en PDD-NOS, en kan bijdragen tot meer harmonie in het kind en in de gezinssituatie. De Homeopathische Detox Therapie is een uitwerking van de CEASE-principes voor andere aandoeningen en voor volwassenen, en ook hiervan volg ik enkele scholingsdagen per jaar.

http://www.cease-therapy.com/