Hoe werkt homeopathie

Hoe het precies werkt is wetenschappelijk nog heel lastig te verklaren, vandaar dat het vaak “wetenschappelijk niet bewezen” wordt genoemd. Wij willen alles begrijpen, en zijn soms geneigd wat wij niet begrijpen af te doen als niet bestaand, onzin. Wat wij niet kunnen snappen kan niet waar zijn. Maar dat heeft alles te maken met ons eigen beperkte begrip. Homeopathie werkt volgens de natuur. Maar wij begrijpen ook nog lang niet alles van de natuur. Kunnen wij alle natuurfenomenen verklaren? Nee. Kunnen ze daarom niet bestaan? Maar ze bestaan wèl. Waarom zijn er zoveel overeenkomsten in vormen in de natuur en binnenin ons menselijk lichaam; een rivierdelta, de groeivorm van een boom, de nerven van een blad, de vorm van onze longen, ons bloedvaten- en zenuwstelsel, enz. Kunnen wij begrijpen waarom er uit het ene zaadje een appelboom groeit en uit het andere zaadje een klaproos? Welke informatie is er in dat zaadje opgesloten? Weten we hoe vogels en vissen onderling communiceren, en samen bepalen in zwermen en scholen waarheen zij moeten trekken, wanneer en volgens welke routes? Hoe vinden zij hun weg? Hoe vertellen mieren en bijen aan elkaar waar voedsel te vinden is? Ze gebruiken ‘informatie’. Niet zichtbaar voor ons, niet meetbaar. Het effect, het gedrag, is wel zichtbaar.

 
Tot voor kort konden we heel veel lichamelijke processen niet begrijpen, en nog steeds is lang niet alles wat in ons lichaam gebeurt bekend en te begrijpen. Wat doen geuren met ons? Wat doen gedachten met ons? Waar komen gedachten vandaan? Met heel veel ontzag mogen wij steeds meer ontdekken hoe alles op elkaar reageert en is afgestemd, hoe informatie processen stuurt.

Het sleutelwoord is informatie.

Kunnen wij begrijpen en verklaren hoe een microchip gegevens opslaat en doorgeeft? Kunnen wij begrijpen hoe wij met een mobiele telefoon of computer met iemand in Australië kunnen praten? Kunnen wij begrijpen waarom we foto’s kunnen maken met onze mobiel en deze vervolgens naar een printer sturen om af te drukken? Kunnen we begrijpen hoe we een heel orkest op een CD kunnen beluisteren? We begrijpen het niet maar gebruiken het wel. Omdat we merken dat het werkt.

Homeopathie werkt door middel van informatie. De informatie van een plant, van een mineraal, van een dier. Informatie is in feite energie. De informatie die een stof in zich draagt, kan energetisch werken, en vooral als door het homeopathische bereidingsproces de informatie/ energie vrijgemaakt en versterkt wordt. Door het proces van potentiëren (verdunnen en schudden in herhaalde stappen) wordt de informatie opneembaar en ‘leesbaar’ voor diegene voor wie het past. Als de energie en de frequentie, het trillingsniveau, overeenkomen met de ziektefrequentie.

Een voorbeeld: Als je een ontsteking hebt, bijvoorbeeld aan je teen, en deze is dik, rood, heet, en pijnlijk, dan lijkt dit wel op een bijensteek, dat is immers in staat een gelijkend beeld op te roepen. De homeopathische potentie van het gif van een bij heeft de informatie in zich om het ziektebeeld te spiegelen aan het organisme. Overeenkomende trillingen heffen elkaar op, de ziekte dooft uit.

Een homeopathisch middel geeft informatie aan het organisme, als een boek dat gelezen wordt, een handleiding. Het moet wel passen; de ‘handleiding’ moet wel ‘in de juiste taal geschreven zijn’, en niet te weinig informatie bevatten(te zwakke prikkel), en niet te veel (te sterke prikkel). Dus ook de dosis is van belang. Het gaat bij homeopathie dus niet om een materiële, stoffelijke toediening, maar om informatie en een energetische werking. Daarom kunnen hoog gepotentieerde middelen die geen moleculen meer bevatten van de uitgangsstof, nog steeds (en juist) werkzaam zijn. In soms minieme doses. Omdat ook ons hele organisme functioneert op basis van energie en informatie.

Dat homeopathie werkt (mits passend – overeenkomend) ondervinden al meer dan 200 jaar vele miljoenen mensen over de hele wereld. En dat het werkzaam is boven het placebo-effect uit, bewijzen de vele baby’s en dieren die soms een heel snelle verbetering van hun gezondheid laten zien. Er kan hier geen suggestieve werking zijn.

*) foto DesigninNature.png Adrian Bejan